Apžvalgos, apklausos ir publikacijos

Per 1993 – 2023 laikotarpį SEC išleido virš 25 autorinių knygų, vieną kolektyvinę monografiją ir kitų leidinių lietuvių bei užsienio kalbomis. Kaip vieni iš autorių SEC ekspertai prisidėjo išleidžiant 5 leidinius (4 iš jų anglų kalba), perskaitė daugybę pranešimų tarptautinėse konferencijose ir seminaruose, buvo parengtos 5 SEC apžvalgos (elektroninės SEC publikacijos).

Didžioji dauguma leidinių ir perskaitytų pranešimų skirti sveikatos sektoriaus atstovams ar sveikatos sektoriaus problemoms besidominantiems asmenims. Dalis SEC leidinių naudojami kaip mokomosios priemonės ar papildoma literatūra studentams Vilniaus universitete, Mykolo Romerio bei Lietuvos sveikatos mokslų universitetuose.

Svarbiausi leidiniai ir publikacijos

 • Čelutkienė J, Čerlinskaitė-Bajorė K, Bajoras V, Višinskienė R, Lizaitis M, Budrys P, Buivydas R, Gurevičius R, Šerpytis P, Davidavičius G. Collateral effect of the COVID-19 pandemic on cardiology service provision and cardiovascular mortality in a population-based study: COVID-COR-LT. Clin Res Cardiol. 2022 Oct;111(10):1130-1146. doi: 10.1007/s00392-022-02033-y. Epub 2022 May 12. PMID: 35552504; PMCID: PMC9095443.
 • Budrys P, Lizaitis M, Cerlinskaite-Bajore K, Bajoras V, Rodevic G, Martinonyte A, Dieckus L, Badaras I, Serpytis P, Gurevicius R, Visinskiene R, Buivydas R, Volodko A, Urbonaite E, Celutkiene J, Davidavicius G. Increase of Myocardial Ischemia Time and Short-Term Prognosis of Patients with Acute Myocardial Infarction during the First COVID-19 Pandemic Wave. Medicina (Kaunas). 2021 Nov 25;57(12):1296. doi: 10.3390/medicina57121296. PMID: 34946241; PMCID: PMC8708571.
 • Gediminas Cerniauskas, Romualdas Buivydas. Health Studies, Lithuania 2016 (Importance of Health for Sustainable Growth of Economy). Vilnius 2017, SEC, 84 p.
 • Romualdas Buivydas, Nerijus Cerniauskas, Algis Dobrovolskas. Health Studies, Lithuania 2013 (Health Sector Development and Impact on National Economy). Vilnius 2013, SEC, 77 p.
 • Gediminas Černiauskas, Romualdas Buivydas, Algis Dobravolskas. Health studies: Lithuania 2012: convergence of European health systems / Research Council of Lithuania, National Health Board, Mykolas Romeris university. 2012. 75 p.
 • Romualdas Buivydas, Gediminas Černiauskas. Lietuvos sveikatos sistemos finansavimas ir sveikatinimo paslaugų prieinamumas gyventojams 2011 (Financing of Lithuanian Health System and Accessibility of Health Services), SEC,  Vilnius, 2011, 71 p., ISBN 978-9986-18-204-7.
 • Gediminas Černiauskas, Nerijus Černiauskas, Ramunė Kalėdinė, Vilius Grabauskas, Danguolė Jankauskienė, Romualdas Buivydas, Janina Kumpienė, Ona Sužiedelytė, Igoris Panovas, Irvinas Kairys, Jonas Kairys. Lietuvos sveikatos sektorius amžių sandūroje (Lithuanian Health System in Transition from 20th to 21st century): [kolektyvinė monografija] / Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: SEC, 2010. 408 p. ISBN 9789955562757.
 • Gintautas Barcys; Romualdas Buivydas. Studija Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos finansavimas ir sveikatinimo paslaugų prieinamumas gyventojams. (Study “Financing of Health Care System of Lithuania and Accessibility of Health Care Services to Population”). Etinių farmacijos kompanijų Atstovybių asociacija (EFA). 2007.
 • Gediminas Černiauskas, Algis Dobravolskas, Daiva Rapcevičienė. Lietuvos viešojo sektoriaus plėtra (Development of Public Sector) mokslo studija / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2014. 226 p. : lent. ISBN 9789955196334.
 • Gediminas Černiauskas, Dovilė Kurtinaitytė-Venediktovienė, Da Silva Pereira, Paulo Alexandre. Environmental Taxes in Northern Europe. The recent evolution and current status in the Baltic countries. // Socialinių mokslų studijos: mokslo darbai, Societal studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2014, Nr. 6(2), p. 331-348.
 • Romas Lazutka; Daiva Skučienė; Gediminas Černiauskas et al. Socialinis Draudimas Lietuvoje (Social Ensurence in Lithuania) kontekstas, raida, rezultatai. /Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2013. 480p.: ISBN 978-9955-531-45-6.
 • Gediminas Černiauskas, Igoris Panovas The forecast of Lithuanian economy for 2011-2020. // Practice and research in private and public sector - 2012 : conference proceedings : international scientific conference, April 26 - 27, 2012. [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris university.- 1 elektron. opt. diskas. ISSN 2029-7378. 2012, p. 210-217.
 • Gediminas Černiauskas; Algis Dobravolskas. Emerging of market economy in Lithuania (1990-2010) // Intelektinė ekonomika: mokslo darbų žurnalas = Intellectual economics: scientific reserch journal / Mykolo Romerio universitetas, Vroclavo universitetas. Vilnius: ISSN 1822-8011. 2011, <http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/ie/archyvas/?l=113447>.
 • Gediminas Černiauskas, Jusif Seiranov. University Reserves Management: International Practices and Opportunities for Lithuania // Business, Management and Education = Verslas, vadyba ir studijos / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. Vol. 9, Nr. 2 (2011), p. 185–200.
 • Gediminas Černiauskas. Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant sveikatinimo veiksnių ir konvergencijos modelius  (Forecasting of Health Services: Properties of  Convergecy Models) // Sveikatos politika ir valdymas : mokslo darbai / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius. ISSN 2029-3569. 2011, [Nr.] 1(3), p. 27-36.
 • Gediminas Černiauskas, Nemec Jiri, Antonis Malagardis, Levan Kobaladze, Keesat Schaapveld at al. Primary health care development in Georgia: reform of health care financing system. Tbilisi: Tbilisis Sanimusho Tipografia, 2006. 327 p. ISBN 9789992899892
 • Algis Dobravolskas, Romualdas Buivydas. The social protection systems in the 13 candidate countries (25/3/2003). Lithuania. Country Study. January 2003. Study financed by the European Commission. GVG Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V., 2003.
 • K.Beitas, R.Buivydas, G.Cerniauskas, A.Dobravolskas. State Governing Sector. Changes of the State Functions. Lithuania future scenarios 2010-2020. Funded by Open Society Fund Lithuania. Vilnius, 2002.
 • Gediminas Černiauskas at al. The First Decade of Reforms: Lithuanian Health Care Sector in the Context of Social and Economic Changes. Vilnius, 2001, 249 pages. ISBN 9986-9351-2-12001.
 • Pirmasis reformų dešimtmetis: sveikatos priežiūros sektorius socialiniu – ekonominių pokyčių kontekste (red. Gediminas Černiauskas, Algis Dobravolskas, Liubovė Murauskienė). Sveikatos ekonomikos centras, Vilnius, 2000, 233 p. ISBN 9986-806-09-7
 • Gediminas Černiauskas,  Markus Schneider, at al. Gesundheitsysteme Mittel- and Osteuropas Health Systems of Central and Eastern Europe. 372 pages, BASYS. 2000, Augsburg. ISBN 3-930077-15-9
 • Gediminas Černiauskas, Liuba Murauskiene. Health Care Systems in Transition. Lithuania, WHO Euro. 2000, Copenhagen
 • Papildomasis sveikatos draudimas, Sveikatos Ekonomikos Centras, 2000, 99 p. ISBN 9986–806–08-9
 • Socialinės apsaugos terminų žodynas / parengė : S. Angele, A. Dobravolskas, St. Keinys, L. Murauskienė, R. Sakalaitė ir H.-D. Steinmeyer. Sveikatos ekonomikos centras, 1999, 157 p. ISBN 9986-806-07-0. Prieiga per internetą: http://zodynas.sec.lt/
 • Socialinė apsauga. Tikslas, reikšmė, itaka ir organizacinė struktura. Parengė: Udo Schulte-Mimberg, Sibylle Angele, Wolfgang Heine, Stefan Kirchberger, Bernd Schulte, Heinz-Dietrich Steinmeyer. Ši knyga išleista Vokietijos darbo ir socialiniu reikalu ministerijos lėšomis (TRANSFORM programa, Kelnas, 1998 m. gegužė), Sveikatos Ekonomikos Centras, 1998, 94 p. ISBN 9986–806–05–4
 • Vytautas Ziukas, Gediminas Černiauskas, at al. Living Conditions of Social Assistance Beneficiaries (in Lithuanian). Vilnius, 1998.
 • R.Buivydas, Z.Gaidiene. Finansinis sveikatos prieziuros istaigu valdymas ir apskaita (Financial Management and Accounting of Lithuanian Healthcare Institutions). In Lithuanian. PHARE Project on Health Reform and Financing in Lithuania. Book. Published in 1998.
 • R.Buivydas, G.Cerniauskas. Paslaugu apmokejimas ir apskaita. (Remuneration and Accounting of Health Care Services). In SVEIKATOS PRIEZIUROS FINANSAVIMO REFORMA LIETUVOJE. Published in 1998.

Apklausos

SEC Apžvalgos


UAB Sveikatos ekonomikos centras (SEC) - tai sveikatos ekonomikos, politikos ir socialinės apsaugos srityse besispecializuojanti privati įmonė.
SUSISIEKTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram