Recent Posts

Detract yet delight written farther his general. If in so bred at dare rose lose good. Feel and make two real miss use easy.
7 balandžio, 2024
Ketvirtoji apžvalga, „Infliacija 2020–2023 metais“

Jūsų vertinimui teikiame ketvirtąją apžvalgą, „Infliacija 2020–2023 metais“, kurioje aprašome kaip infliacija veikė tiek gyventojų gerovę, tiek šios gerovės subjektyvų suvokimą. Apžvalgą paskelbėme čia: Pagrindinis puslapis https://eihsd.eu/lietuvos-sveikatos-prieziura-pilnametystes-europos-sajungoje-sulaukus/ Apžvalga Nr.4 https://eihsd.eu/apzvalga-nr-4-2024-m-balandis-infliacija-2020-2023-metais/

Read More
22 vasario, 2024
Rengiama nauja knyga apie sveikatos sistemą

Autorių kolektyvas rengia knygą apie Lietuvos socialinę-ekonominę raidą 2004–2024 metais „Lietuvos sveikatos sistema pilnametystės Europos Sąjungoje sulaukus“. Bus akcentuojami gyventojų sveikatos lygį lemiantys arba nuo sveikatos lygio priklausomi vystymosi aspektai. Siekdami iš anksto supažindinti su knygoje, kurią numatome išleisti 2024 metų pabaigoje, nagrinėjama problematika dalį knygai rengiamos medžiagos skelbiame iš anksto kaip savarankiškas apžvalgas. Pirmąją […]

Read More
7 vasario, 2024
Sveikatos sektoriuje dirbančių sprecialistų migracija Europos Sąjungos šalyse

2024 sausis. 2020-2023 m. Sveikatos ekonomikos centro ekspertai dalyvavo European Institute of Health and Sustainable Development (Europos sveikatos ir tvarios plėtros instituto) įgyvendinamame projekte "European Health Union and Healthcare Workforce Mobility in Europe, 2020-2023". Projekto tikslas analizuoti ir pateikti rekomendacijas dėl sveikatos sektoriuje dirbančių sprecialistų migracijos Europos Sąjungos šalyse - medikų emigracijos priežastis ir lūkesčius, […]

Read More
20 birželio, 2023
Socialinės apsaugos terminų žodynas. Prieiga per internetą

2023 m. birželis. 1998 m. Sveikatos ekonomikos centro išleistas aiškinamasis “Socialinės apsaugos terminų žodynas” nuo 2023 m. yra pasiekiamas per internetinę prieigą. Žodynas buvo parengtas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu ir buvo finansuojamas Europos Sąjungos PHARE Consensus programos (projekto Nr. LI972503.04020) lėšomis. Pagrindinė žodyno paskirtis – padėti tobulinti socia­linę politiką ir vykdyti socialinės apsaugos […]

Read More
12 gegužės, 2023
Sveikatos sistemos finansai Lietuvoje

Gavome keletą prašymų pateikti statistikos apie Lietuvos sveikatos sistemos finansavimą palyginus su ES šalimis. Tęsdamami seną tradiciją, parengėme naują, pagal 2020 m. Eurostat duomenis „burbulų“ paveikslą. Galime matyti, kad Lietuvos sveikatos sistema, palyginus su dauguma ES šalių, ne tik mažai finansuojama, bet yra dar vienas aspektas. Lietuvoje gana didelė išlaidų sveikatai dalis finansuojama privačiomis lėšomis. […]

Read More
19 sausio, 2023
Lietuvos gyventojų skaičiaus pokyčiai ir prognozės

Vienu iš valstybės efektyvaus valdymo pagrindų yra tikslios žinios apie gyventojų skaičių, jų struktūrą pagal lytį amžių, gyvenamąją vietą einamuoju laikotarpiu bei tikėtinus demografinių parametrų pokyčius ateityje. Gyventojų skaičiaus ir struktūros pokyčių prognozės būtinos siekiant įvertinti ir koks bus, pavyzdžiui, poreikis sveikatos priežiūros paslaugoms ir planuoti šiam poreikiui patenkinti reikalingą išteklių apimtį bei struktūrą. Demografinės […]

Read More
15 sausio, 2023
Minimalių pajamų sistemos adekvatumo studija

2023 sausis. 2022 m. liepos - gruodžio mėn. Sveikatos ekonomikos centro ekspertai dalyvavo įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą „Minimalių pajamų sistemos adekvatumo studijos rengimas“, Nr. SADM-V-001-0001. Projektą įgyvendinantoji institucija European institute of Health and Sustainable Development. Studijos galutinė ataskaita buvo pateikta, pristatymo renginys ir diskusija įvyko 2022 m. gruodžio pabaigoje. Projekto tikslas: kompleksiškai įvertinti minimalių […]

Read More
28 vasario, 2022
Kaip ES ir ES Baltijos jūros regiono šalys 2020-2021 metais suvaldė pandemiją

2022 m. vasario 28 d. Įvadas 2020 metų pavasarį Eurostat ir Lietuvos statistikos departamentas pradėjo skelbti savaitinius ir mėnesinius mirtingumo rodiklius. Sveikatos ekonomikos centras (SEC) ir Europos sveikatos ir tvarios plėtros institutas (EIHSD) šių mirtingumo rodiklių pagrindu reguliariai rengia apžvalgas, kuriose nagrinėja Europos Sąjungos ir ES Baltijos jūros regiono valstybių mirtingumo rodiklių dinamiką bei tikėtinas […]

Read More
25 balandžio, 2021
Veiksniai, tikėtina, apsprendę mirčių padidėjimą Europos Sąjungos valstybėse 2020 metais

2021 balandžio 25 d. 2020 metais visose ES valstybėse mirčių fiksuota daugiau nei 2019 metais. Šio padidėjimo statistika pagal šalis yra pateikta 1 paveiksle. Dėl to, kad Airija nepateikia reikiamos mirčių statistikos, paveiksle yra 26 ES šalys. 1 paveikslas. Mirčių skaičiaus padidėjimas ES valstybėse 2020 metais, 100 tūkst. gyventojų. Šaltinis: EUROSTAT Žemiau pateikiama kiekybinio ryčio tarp sveikatos […]

Read More
10 gruodžio, 2020
COVID-19 pandemijos įtaka žmogaus ir visuomenės sveikatai

2020 m. gruodis. Sveikatos ekonomikos centro ekspertai dalyvavo įgyvendinant projektą "COVID-19 pandemijos įtaka žmogaus ir visuomenės sveikatai bei sveikatos apsaugos sistemos funkcionavimui: kraujotakos sistemos ligų atvejo analizė". Projektą vykdančioji institucija Vilniaus universitetas. Projekto įgyvendinimą finansavo Lietuvos mokslų taryba, sutarties Nr. S-COV-20-27. Projekto tyrėjai: vadovas ir pagrindinis tyrėjas vyriausiasis mokslo darbuotojas prof. dr. Giedrius Davidavičius, vyriausioji […]

Read More


UAB Sveikatos ekonomikos centras (SEC) - tai sveikatos ekonomikos, politikos ir socialinės apsaugos srityse besispecializuojanti privati įmonė.
SUSISIEKTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram