Recent Posts

Detract yet delight written farther his general. If in so bred at dare rose lose good. Feel and make two real miss use easy.
7 vasario, 2024
Sveikatos sektoriuje dirbančių sprecialistų migracija Europos Sąjungos šalyse

2024 sausis. 2020-2023 m. Sveikatos ekonomikos centro ekspertai dalyvavo European Institute of Health and Sustainable Development (Europos sveikatos ir tvarios plėtros instituto) įgyvendinamame projekte "European Health Union and Healthcare Workforce Mobility in Europe, 2020-2023". Projekto tikslas analizuoti ir pateikti rekomendacijas dėl sveikatos sektoriuje dirbančių sprecialistų migracijos Europos Sąjungos šalyse - medikų emigracijos priežastis ir lūkesčius, […]

Read More
15 sausio, 2023
Minimalių pajamų sistemos adekvatumo studija

2023 sausis. 2022 m. liepos - gruodžio mėn. Sveikatos ekonomikos centro ekspertai dalyvavo įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą „Minimalių pajamų sistemos adekvatumo studijos rengimas“, Nr. SADM-V-001-0001. Projektą įgyvendinantoji institucija European institute of Health and Sustainable Development. Studijos galutinė ataskaita buvo pateikta, pristatymo renginys ir diskusija įvyko 2022 m. gruodžio pabaigoje. Projekto tikslas: kompleksiškai įvertinti minimalių […]

Read More
10 gruodžio, 2020
COVID-19 pandemijos įtaka žmogaus ir visuomenės sveikatai

2020 m. gruodis. Sveikatos ekonomikos centro ekspertai dalyvavo įgyvendinant projektą "COVID-19 pandemijos įtaka žmogaus ir visuomenės sveikatai bei sveikatos apsaugos sistemos funkcionavimui: kraujotakos sistemos ligų atvejo analizė". Projektą vykdančioji institucija Vilniaus universitetas. Projekto įgyvendinimą finansavo Lietuvos mokslų taryba, sutarties Nr. S-COV-20-27. Projekto tyrėjai: vadovas ir pagrindinis tyrėjas vyriausiasis mokslo darbuotojas prof. dr. Giedrius Davidavičius, vyriausioji […]

Read More
10 spalio, 2020
Sveikatos priežiūros prognozavimo ir PSDF lėšomis apmokamo masto nustatymo metodika

2020 m. spalis. Ekspertinės pagalbos mokslo įrodymais pagrįstos sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros paslaugų poreikio ilgalaikio prognozavimo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamo masto nustatymo metodika parengta vykdant 2020 m. rugpjūčio 13 d. ekspertinių paslaugų pirkimo sutartį Nr. S-270. Projekto santrauka 2020-2030 metais tikėtinos šios Lietuvoje sveikatos apsaugos raidos tendencijos. Dėl demografinių pokyčių poveikio sveikatos finansavimui […]

Read More
15 birželio, 2020
Gyventojų įpročių alkoholinius gėrimus įsigyti užsienio šalyse tyrimas

2020 m. birželis. 2020 m. Sveikatos ekonomikos centras užbaigė projekto "Šalies gyventojų įpročių, apimčių ir dažnumo alkoholinius gėrimus įsigyti užsienio šalyse, įvertinant pasienio prekybą, tyrimas" įgyvendinimą ir pateikė užsakovui, Valstybiniam visuomenės sveikatos stiprinimo fondui, ataskaitą. Tyrimo santrauka Šalies gyventojų įpročių, apimčių ir dažnumo alkoholinius gėrimus įsigyti užsienio šalyse, įvertinant pasienio prekybą, tyrimas pateikia informacija, kad: […]

Read More
7 rugpjūčio, 2018
II lygio ambulatorinių paslaugų teikimo analizė keturiose Vilniaus miesto teritorijose

2018 m. rugpjūtis. Sveikatos ekonomikos centras, pagal 2018 m. birželio 14 d. pasirašytą pirkimo sutartį, įgyvendindamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos projekto „Plėtoti II lygio ambulatorinių paslaugų teikimą, didinti prieinamumą keturiose – rytinėje, pietinėje, vakarinėje, šiaurinėje – miesto teritorijose, gerinti šių paslaugų teikimo organizavimą“ analizės parengimo paslaugą, atliko galimybių, gerinant teikiamų paslaugų organizavimą ir paslaugų prieinamumo […]

Read More


UAB Sveikatos ekonomikos centras (SEC) - tai sveikatos ekonomikos, politikos ir socialinės apsaugos srityse besispecializuojanti privati įmonė.
SUSISIEKTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram