II lygio ambulatorinių paslaugų teikimo analizė keturiose Vilniaus miesto teritorijose

2018 m. rugpjūtis.

Sveikatos ekonomikos centras, pagal 2018 m. birželio 14 d. pasirašytą pirkimo sutartį, įgyvendindamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos projekto „Plėtoti II lygio ambulatorinių paslaugų teikimą, didinti prieinamumą keturiose – rytinėje, pietinėje, vakarinėje, šiaurinėje – miesto teritorijose, gerinti šių paslaugų teikimo organizavimą“ analizės parengimo paslaugą, atliko galimybių, gerinant teikiamų paslaugų organizavimą ir paslaugų prieinamumo didinimą, įvertinimą, aprašė tikėtiną finansinę ir socialinę-ekonominę projekto naudą ir alternatyvas (scenarijus).

Projekto uždaviniai:

  • Įvertinti Projekto įgyvendinimo galimybes gerinant teikiamų paslaugų organizavimą ir paslaugų prieinamumo didinimą, aprašyti alternatyvas ir pateikti analizę.
  • Įvertinti Projekto žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių maksimalų panaudojimą.
  • Atlikti  Projekto  finansinės ir ekonominės naudos analizę.
  • Atlikti Projekto socialinio ekonominio poveikio vertinimą
  • Atlikti Projekto  rizikos ir jautrumo analizę bei įvertinti galimas rizikas.
  • Atlikti Projekto tikslingumo analizę.
  • Atlikti Projekto patrauklumo įvertinimą.
  • Pateikti išvadą dėl Projekto teikiamos naudos ir įgyvendinimo galimybių.
  • Pateikti Projekto optimalų paslaugų išdėstymą ir atvaizdavimą žemėlapyje.

Tikslinė atliekamo tyrimo grupė – Vilniaus miesto ir kitų savivaldybių gyventojai, besilankantys ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose Vilniaus miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose. Ypatingas dėmesys skiriamas šiomis sveikatos problemoms – nervų, endokrininės, kraujotakos, virškinimo sistemų, infekcinėms ligoms ir išorinėms mirties priežastims.

Pagrindinis analizės tikslas – įvertinti projekto įgyvendinimo galimybes, gerinant teikiamų paslaugų organizavimą ir paslaugų prieinamumo didinimą, bei aprašyti alternatyvas.


UAB Sveikatos ekonomikos centras (SEC) - tai sveikatos ekonomikos, politikos ir socialinės apsaugos srityse besispecializuojanti privati įmonė.
SUSISIEKTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram