JPSPP modelio įgyvendinimo mokymai (I ciklas)

2016 m kovo 7 d.

UAB „Sveikatos ekonomikos centras“ įgyvendindamas 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas“, JPSPP modelį įgyvendinančių savivaldybių koordinatoriams ir specialistams surengė mokymus, kurie vyko 2016 m. kovo 2-3 d. viešbučio „Panorama“ konferencijų centre, Sodų g. 14, Vilniuje.

Mokymai skirti plėsti šias specialistų kompetencijas:

  • Jaunimo sveikatos problemų sisteminės analizės, sveikatos paslaugų teikimo savivaldybėje analizės atlikimo,
  • Tarpsektorinio, tarpinstitucinio bendradarbiavimo,
  • Savivaldybių sveikatos programų (į jas integruojant Modelį) rengimo,
  • Modelio veiklos rezultatų vertinimo ir taikymo,
  • Jaunimo motyvacijos rūpintis sveikata skatinimo, Modelio ir Jaunimo sveikatos tinklo viešinimo.

Mokymuose dalyvavo Klaipėdos ir Vilniaus miestų,  Biržų, Elektrėnų, Jonavos, Klaipėdos, Plungės, Rokiškio, Šakių, Ukmergės rajonų, savivaldybių specialistai.

Youth friendly health services delivery model implementation training

03/07/2016 - 13:55

The Health economics centre, implementing the Youth-friendly health services (YFHS) delivery model creation project financed through the 2009-2014 Norwegian mechanism program No. LT11 “Initiatives for public health” program, organised a two day training session for the municipality coordinators and specialists carrying out the YFHS project which took place on the 2-3rd of March 2016 at the hotel “Panorama” conference centre, 14 Sodu street, Vilnius.

The training is meant to improve upon these specialist competencies:

  • Youth health problem systemic analysis, health care service provision within the municipality analysis completion.
  • Intersectoral, inter-institutional cooperation
  • Municipality health program (integrating them into the model) preparation
  • Model performance evaluation and application
  • Youth motivation to take care of the health promotion model and Youth Health Network publicity

Participants of the training included Klaipeda and Vilnius city, Birzai, Elektrenai, Klaipeda, Plunge, Rokiskis, Sakiai, Ukmerge region municipality experts.

Image removed.Programa_JPSPP_mokymai.pdf

Image removed.1 JPSPP_analize.pdf

Image removed.1_Alkoholis_prevencija_algoritmas [Compatibility Mode].pdf

Image removed.2_JPSPP modelio vertinimas .pdf

Image removed.3 Programu rengimas.pdf

Image removed.3 Sveikatos_programos_LSP.pdf

Image removed.4_JPSPP_integravimas i programas.pdf

Image removed.5_Sveikatinimo partneriai.pdf

Image removed.6 veiklu monitoringas.pdf

Image removed.7 Jaunimo itraukimas_motyvavimas_komunikavimas.pdf

Image removed.Sveikatos programos projektas.pdf

Image removed.Alkoholio_algoritmo_aprasas_2016_02_29.pdf

Image removed.Alkoholio kontroles programos rengimo rekomendacijos_SEC.pdf


UAB Sveikatos ekonomikos centras (SEC) - tai sveikatos ekonomikos, politikos ir socialinės apsaugos srityse besispecializuojanti privati įmonė.
SUSISIEKTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram