JPSPP modelio įgyvendinimo mokymai (I ciklas)
2016 / Kovas / 07
JPSPP modelio įgyvendinimo mokymai (I ciklas)

UAB „Sveikatos ekonomikos centras“ įgyvendindamas 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas“, JPSPP modelį įgyvendinančių savivaldybių koordinatoriams ir specialistams surengė mokymus, kurie vyko 2016 m. kovo 2-3 d. viešbučio „Panorama“ konferencijų centre, Sodų g. 14, Vilniuje.

Mokymai skirti plėsti šias specialistų kompetencijas:

  • Jaunimo sveikatos problemų sisteminės analizės, sveikatos paslaugų teikimo savivaldybėje analizės atlikimo,
  • Tarpsektorinio, tarpinstitucinio bendradarbiavimo,
  • Savivaldybių sveikatos programų (į jas integruojant Modelį) rengimo,
  • Modelio veiklos rezultatų vertinimo ir taikymo,
  • Jaunimo motyvacijos rūpintis sveikata skatinimo, Modelio ir Jaunimo sveikatos tinklo viešinimo.

Mokymuose dalyvavo Klaipėdos ir Vilniaus miestų,  Biržų, Elektrėnų, Jonavos, Klaipėdos, Plungės, Rokiškio, Šakių, Ukmergės rajonų, savivaldybių specialistai.

Youth friendly health services delivery model implementation training

03/07/2016 - 13:55

The Health economics centre, implementing the Youth-friendly health services (YFHS) delivery model creation project financed through the 2009-2014 Norwegian mechanism program No. LT11 “Initiatives for public health” program, organised a two day training session for the municipality coordinators and specialists carrying out the YFHS project which took place on the 2-3rd of March 2016 at the hotel “Panorama” conference centre, 14 Sodu street, Vilnius.

The training is meant to improve upon these specialist competencies:

  • Youth health problem systemic analysis, health care service provision within the municipality analysis completion.
  • Intersectoral, inter-institutional cooperation
  • Municipality health program (integrating them into the model) preparation
  • Model performance evaluation and application
  • Youth motivation to take care of the health promotion model and Youth Health Network publicity

Participants of the training included Klaipeda and Vilnius city, Birzai, Elektrenai, Klaipeda, Plunge, Rokiskis, Sakiai, Ukmerge region municipality experts.

PDF iconPrograma_JPSPP_mokymai.pdf

PDF icon1 JPSPP_analize.pdf

PDF icon1_Alkoholis_prevencija_algoritmas [Compatibility Mode].pdf

PDF icon2_JPSPP modelio vertinimas .pdf

PDF icon3 Programu rengimas.pdf

PDF icon3 Sveikatos_programos_LSP.pdf

PDF icon4_JPSPP_integravimas i programas.pdf

PDF icon5_Sveikatinimo partneriai.pdf

PDF icon6 veiklu monitoringas.pdf

PDF icon7 Jaunimo itraukimas_motyvavimas_komunikavimas.pdf

PDF iconSveikatos programos projektas.pdf

PDF iconAlkoholio_algoritmo_aprasas_2016_02_29.pdf

PDF iconAlkoholio kontroles programos rengimo rekomendacijos_SEC.pdf