SISTEMA

Nėra idealios sveikatos sistemos ar modelio, kadangi keičiantis socialinei-ekonominei situacijai, vykstant moksliniam techniniam progresui, globalizacijos ir kitiems pokyčiams, vienintelio „teisingo“ modelio tiesiog negali būti. Todėl visos šalys pastoviai pertvarko, tobulina savo sveikatos sistemas, dalijasi ar perima kitų šalių gerąją praktiką, ar atskirus jos elementus. Tai kas prieš 10 metų daug kam atrodė tobulais sprendimais, šiandien, ypač po 2008-2009 m. krizės, pradėjo kelti nepasitikėjimą. Nes tik krizinėje situacijoje galima tinkamai įvertinti, kiek patikima ir efektyvi esama sistema. Taip pat nėra vienintelio teisingo sveikatos sistemos vertinimo ar analizės metodo. Tačiau klausimai, kuriuos mes užduodame vertindami sveikatos sistemą, nepriklausomai nuo to kokioje šalyje gyvename, kokio esame amžiaus, politinių pažiūrų ar profesijos – gana panašūs.

Šioje svetainės dalyje analizuosime sveikatos, o taip pat kitas sveikatai turinčias įtakos sritis, mėgindami ne tiek moksliškai ir struktūrizuotai įvertinti Lietuvos sveikatos sistemą, kiek stengdamiesi pateikti žinių, vertinimų ir pamąstymų apie sveikatos sistemos struktūrą, išteklius, jos funkcionavimą, valdymą ir finansavimą, atsakydami į paprastus ir visiems suprantamus klausimus:

  • Kas gali būti valstybei svarbiau už šalies gyventojų sveikatą ir gerovę?
  • Ar žinome, kas turi didžiausią įtaką sveikatai?
  • Ar mokame (norime, galime) sveikiau gyventi?
  • Ar rūpinamės sveika aplinka?
  • Ar gauname kokybiškas sveikatinimo paslaugas?
  • Ar pasitikime sveikatos sistema ir medikais?
  • Ar mokame efektyviai paskirstyti ribotus sviekatinimo reikmėms skirtus išteklius?
  • Ar mokame naudotis statistika ir analizuoti priimdami sprendimus?