Minimalių pajamų sistemos adekvatumo studija

2023 sausis.

2022 m. liepos - gruodžio mėn. Sveikatos ekonomikos centro ekspertai dalyvavo įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą „Minimalių pajamų sistemos adekvatumo studijos rengimas“, Nr. SADM-V-001-0001. Projektą įgyvendinantoji institucija European institute of Health and Sustainable Development. Studijos galutinė ataskaita buvo pateikta, pristatymo renginys ir diskusija įvyko 2022 m. gruodžio pabaigoje.

Projekto tikslas: kompleksiškai įvertinti minimalių pajamų sistemą Lietuvoje, identifikuoti jos tobulinimo kryptis, siekiant sumažinti skurdą ir užtikrinti efektyvesnį lėšų panaudojimą, parengti rekomenduojamų priemonių sąrašą bei atlikti šių priemonių numatomo poveikio vertinimą.

Projekto uždaviniai:

•    įvertinti esamas minimalių pajamų užtikrinimo priemones netekus darbo, gimus vaikui, susirgus, negalios atveju, taip pat nepasiturinčių darbingo ir nedarbingo amžiaus gyventojų grupėms;
•    identifikuoti socialinių išmokų indeksavimo ir minimalių vartojimo poreikių dydžio apskaičiavimo metodologijos spragas;
•    sistemiškai įvertinti minimalias pajamas reglamentuojančių teisės aktų visumą, jų tarpusavio sąsajas ir optimizavimo galimybes;
•    pateikti rekomendacijas dėl minimalių pajamų apsaugos užtikrinimo ir sistemos optimizavimo priemonių Lietuvoje;
•    parengti rekomenduojamų priemonių poveikio vertinimus skurdui, nelygybei, pajamų pasiskirstymui, valstybės ir savivaldybių biudžetams.


UAB Sveikatos ekonomikos centras (SEC) - tai sveikatos ekonomikos, politikos ir socialinės apsaugos srityse besispecializuojanti privati įmonė.
SUSISIEKTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram