SOCIALINĖS APSAUGOS
TERMINŲ ŽODYNAS


Paskutinį kartą papildytas:
12:18 2000.12.02
Klausimus, pasiūlymus ir
atsiliepimus siųskite adresais:
sec@sec.lt ir morbid@takas.lt