Sveikatos apsaugos sektorius

Sveikatos sistemos valdymas ir finansavimas

 • Vykdytų sveikatos sistemos valdymo ir finansavimo reformų analizė, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas, (2011 -  )
 • Sveikatos sistemos reformų analizės atlikimas, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas (2011 - 2012 m.)
 • Studija "Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos finansavimas ir sveikatinimo paslaugų prieinamumas gyventojams", 2011 m. Užsakė Etinių farmacijos kompanijų Atstovybių asociacija (EFA).
 • Sveikatos sistemos finansų tvarumo (finansų valdymo) vertinimas Azerbaidžane, 2009, (GAVI). Ekspertinis darbas.
 • 2009 m. “Support to the Development of a Comprehensive Health Strategy in Tajikistan” (EuropeAid Lot No. 8: Health FRAMEWORK kontraktas “Pagalba vystant kompleksinę sveikatos apsaugos strategiją Tadžikijos Respublikoje”).
 • 2007 m. “Health Sector Assessment and EC Programme Design in Georgia” (Sveikatos sektoriaus įvertinimas ir EK programos projekto parengimas Gruzijoje, EuropeAid Lot No. 8: Health FRAMEWORK kontraktas “Sveikatos apsaugos sistemos įvertinimas ir Europos komisijos programos projektas Gruzijoje”)·
 • Pažintinis vizitas ir mokymai Armėnijos sveikatos sistemos administratoriams ir specialistams, pagal USAID Žmogiškųjų ir institucinių išteklių plėtros projektą, įgyvendinant “Skubios akušerinės pagalbos” programą, 2007 m. gegužė.
 • Studija "Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos finansavimas ir sveikatinimo paslaugų prieinamumas gyventojams", 2007 m. (pakartotinis tyrimas, papildytas). Užsakė Etinių farmacijos kompanijų Atstovybių asociacija (EFA).
 • Studija "Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos finansavimas ir sveikatinimo paslaugų prieinamumas gyventojams", 2006 m.. Užsakė Etinių farmacijos kompanijų Atstovybių asociacija (EFA).
 • Pirminės sveikatos priežiūros reformos įgyvendinimas Gruzijoje: Sveikatos sistemos finansavimo reforma, 2005-2007m., GVG/Vokietija/ - Europos sąjungos komisija (Tacis programa). Ekspertinis darbas.
 • EUCOMP projektas naujosioms ES šalims ir šalims kandidatėms, 2005-2006 m., (EUROSTAT finansuojamas projektas).
 • Sveikatos sistemos finansavimo projektas Rumunijoje, 2005-2006 m., (Pasaulio bankas). Ekspertinis darbas.
 • Dviejų savaičių mokymo kursai Albanijos Respublikos delegacijai. World Training organizacija, “Pirminės sveikatos priežiūros finansavimo reformos” projektas, 2005, JAV tarptautinės plėtros agentūros (USAID).
 • E-sveikatos strategija 2004-2010 m., 2004, Pasaulio bankas finansuojamas projektas
 • Kaip sukurti konstruktyvų dialogą tarp paciento ir sveikatos priežiūros institucijos?, 2003-2004, Atviros Lietuvos fondas (projekto valdymas ir administravimas, ekspertinis darbas, paskaitų skaitymas)
 • Viešoji diskusija kaip sveikatos priežiūros sistemos raidos elementas šios sistemos plėtros daugiavariantiškumo sąlygomis, (2001-2003, Atviros Lietuvos fondas) (projekto valdymas ir administravimas, ekspertinis darbas, paskaitų skaitymas)
 • Dviejų savaičių mokymo kursai Tadžikistano Respublikos delegacijai tema „Sveikatos ekonomika ir finansavimas“, 2003, Pasaulio banko finansuojamas projektas.
 • Vienos savaitės pažintinis Kazachijos, Kirgizijos, Tadžikijos ir Uzbekijos šalių delegacijų vizitas “Sveikatos draudimo sistema Lietuvoje”, Regioninė mokymo programa, 2002, (USAID).
 • Socialinės apsaugos sistemos 13-oje šalių kandidačių. Lietuva. Studija. (2002, Europos komisijos projektas)
 • Lietuvos sveikatos projektas: Sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizavimas. Pasaulio banko projektas, 2001-2002
 • Lietuvos sveikatos projektas: Sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo sistemos tobulinimas, Pasaulio banko projektas. 2001-2002 m.
 • Parama decentralizuojant Lietuvos sveikatos priežiūros sektoriaus reformos procesą, (2000-2001, International Health Development Group (Danija)) (Projekto valdymas ir administravimas, ekspertinis darbas)
 • Pažintinis Gruzijos Respublikos delegacijos vizitas “Sveikatos sistemos valdymas ir finansavimas Lietuvoje”, 2001 m. birželio mėn.
 • Sveikatos finansavimo ir sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizavimo reformų socialinių-ekonominių pasekmių vertinimas, 2000
 • Internetinė svetainė "Sveikatos priežiūros problemos, informacija, sprendimai", Atviros Lietuvos fondas, 1999
 • Parama reformos procesui ir pirminės sveikatos priežiūros vystymui Lietuvoje, PHARE / CONSENSUS programa, 1999
 • Sveikatos priežiūros sistemos vystymasis Lietuvoje, Pasaulinė sveikatos organizacija, 1999
 • Lietuvos sveikatos projekto laukiamų rezultatų ekonominė ir finansinė analizė (pirminė ir antrinė sveikatos priežiūra), Pasaulio bankas, 1999
 • Socialinės reformos plėtros vertinimas Centrinės ir Rytų Europos šalyse. Socialinė parama, sveikatos priežiūra, Phare/Consensus programa, 1999
 • Sveikatos priežiūros organizavimo, finansavimo ir vystymo vykdomos reformos Centrinėje ir Rytų Europoje kelyje į Europos sąjungą, Phare/Consensus, 1998
 • Sveikatos priežiūros įstaigų finansų politika 1998 metais, Nacionalinė Sveikatos taryba, 1998
 • Lietuvos sveikatos projektas: Sveikatos finansavimo ekspertizės paslaugos, Pasaulio bankas, 1998
 • Sveikatos priežiūros sistemos vystymasis Lietuvoje, Pasaulinė sveikatos organizacija, 1996
 • Sveikatos reforma ir finansavimas,1995-1998 m., (Phare programa).

Sveikatos draudimas

 • Finansų valdymo optimizavimas, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas (2011 - 2012 m.)
 • Papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo analizės atlikimas. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas, (2010 m.)
 • Integruoti mokymai ligonių kasų darbuotojams (mokymų trukmė 840 val.), 2008 m. sausis-birželis, Finansuojama iš ES struktūrinių fondų.
 • Vienos savaitės mokymo kursai Moldovos Respublikos delegacijai tema “Lietuvos sveikatos draudimo patirtis“, 2003, Pasaulinė sveikatos organizacija.
 • Privalomojo sveikatos draudimo plėtros 2000-2005 metais plano metmenys bei privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto pajamų ir išlaidų 2000-2010 metais prognozė, VLK, 2000.
 • Privalomojo sveikatos draudimo sistemos Lietuvoje įgyvendinimas ir pagerinimas: Finansų vadybos mokymas; Vidutinės trukmės strateginis planas finansų vadybos mokymui, 1998-1999 m., (Phare programa).
 • Sveikatos draudimas Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, 1998-1999, Draudimo teorijos ir praktikos bendrovė - GVG (Vokietija).
 • Pagalba rengiant papildomojo (savanoriško) sveikatos draudimo rekomendacijas Lietuvoje 1998, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas, Phare Framework Health.
 • Lietuvos draudimo sistema ir draudimo kompanijos, GVG, 1998
 • Sveikatos draudimo sistemos monitoringas, VLK, 1998
 • Sveikatos draudimo išmokų kokybės vertinimo metodika, VLK, 1997

Visuomenės sveikata

 • Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų poreikio, apimties, išteklių ir prieinamumo tyrimas 10 savivaldybių, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas (2012 - ...)
 • Sveikatos sistemos reformų analizės atlikimas, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas (2011 - 2012 m.)
 • Vilniaus visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojų mokymai, 2010 m. balandis – birželis.
 • Panevėžio apskrities sveikatos programa 2003–2010 m., Panevėžio apskrities administracija, 2003
 • Panevėžio apskrities sveikatos programa 2003–2010 m. Mokomasis 3 dienų seminaras visuomenės sveikatos darbuotojams ir kitų institucijų dalyvavusių rengiant apskrities sveikatos programą specialistams, Panevėžio apskrities administracija, 2003 
 • Visuomenės sveikatos programų rengimo metodika. Atviros Lietuvos fondas, 2001-2002
 • Visuomeninis sveikatos priežiūros finansavimas, Nacionalinė Sveikatos taryba, 2001

Gyventojų sveikata ir paslaugų teikimas

 • Ambulatorinių dienos epizodo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bandomojo projekto programos parengimas, 2008 m.
 • Upgrading the statistical system & phase II improvement of hospital and health expenditure statistics in Turkey” (EuropeAid Lot No. 8: Health FRAMEWORK kontraktas “Statistinės sistemos atnaujinimas ir ligoninių sveikatos statistikos atnaujinimo II fazė Turkijoje” “Statistikos sistemos modernizavimas. Ligoninių ir sveikatos sistemos išlaidų statistikos tobulinimas Turkijoje”), 2007-2008 “
 • 2006 m. “Preparation of Terms of Reference for Service Contract Support to Secondary Health Care Reform Project in Ukraine” (Techninės užduoties antrinio lygio sveikatos priežiūros reformai paslaugų kontrakto parengimas) (EuropeAid Lot No. 8: Health FRAMEWORK kontraktas “Techninės užduoties paslaugų pirkimui siekiant suteikti pagalbą plėtojant antrinės sveikatos priežiūros sistemą Ukrainoje, parengimas”
 • Tarptautinis mokslinis pakaitinio priklausomybės nuo opioidų gydymo tyrimas, Pasaulinė sveikatos organizacija, 2003-2004
 • Bendruomenės tarnybų tinklo rizikos grupių vaikams ir šeimoms Vilniaus modelio ekonominis vertinimas, 2002
 • Traumų ir nelaimingų atsitikimų ekonominis vertinimas, Nacionalinė sveikatos taryba, 2002
 • Užkrečiamųjų ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo finansavimo klausimai, Nacionalinė Sveikatos taryba, 2004
 • ŽIV/AIDS ir tuberkuliozės ligų našta ir ekonominiai kaštai Baltijos šalyse, Pasaulio bankas, 2004
 • Psichikos sveikatos priežiūros finansavimas, Nacionalinė Sveikatos taryba, 2001

Sveikatos sistemos ištekliai

 • VšĮ Druskininkų ligoninės veiklos analizė ir perspektyvos, 2002
 • Pasiūlymo parengimas Vilniaus savivaldybei dėl efektyviausio VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės B korpuso statybos užbaigimo bei investicijų tam tikslui pritraukimo būdo ir jo įgyvendinimo priemonių, paverčiant ligoninę modernia ir šiuolaikiška gydymo įstaiga, bei jo integravimosi į jau veikiančią Vilniaus miesto gydymo įstaigų sistemą, Vilniaus miesto savivaldybė, 2002 m.
 • Druskininkų ligoninės atnaujinimas ir naujų technologijų diegimas siekiant pagerinti medicininių paslaugų kokybę kurorte, Druskininkų rajono savivaldybė, 2002
 • Nuosavybės ir investicijų Lietuvos ligoninių sektoriuje studija, Pasaulio bankas, 2001

Farmacijos sektorius

 • Farmacijos pramonės įmonių konkurencingumo didinimas, integruojantis į Europos Sąjungą, (2003, LR Ūkio ministerija) (projekto administravimas, ekspertinis darbas)


UAB Sveikatos ekonomikos centras (SEC) - tai sveikatos ekonomikos, politikos ir socialinės apsaugos srityse besispecializuojanti privati įmonė.
SUSISIEKTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram