Pradedamas naujas projektas

Projekto pavadinimas. Šalies gyventojų įpročių, apimčių ir dažnumo alkoholinius gėrimus įsigyti užsienio šalyse, įvertinant pasienio prekybą, tyrimas

Įgyvendinimo periodas: 2019 m. rugpjūtis – 2020 m. rugpjūtis

Finansavimo šaltinis: Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas ir UAB „Sveikatos ekonomikos centras“

Projekto tikslas

Projekto tikslas – atlikus reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą dėl oficialiai apskaitomo ir neapskaitomo alkoholio vartojimo, įvertinti alkoholio vartojimo pokyčius, sietinus su aktyvia alkoholio kainų didinimo politika.

Viena iš Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomenduojamų alkoholinių gėrimų patrauklumo ir prieinamumo mažinimo priemonių – akcizų tarifo alkoholiniams gėrimams didinimas. Nuo 2016 m. akcizų tarifai etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams kasmet didinami žymia dalimi. Nors per 2011-2017 m. Lietuvoje alkoholinių gėrimų kainos žymiai padidėjo, tačiau legalių alkoholinių gėrimų suvartojimas sumažėjo tik apie 14 proc.

Šiuo metu Lietuvoje nėra patikimos statistikos, kokį poveikį akcizų tarifo alkoholiniams gėrimams didinimo politika daro alkoholio, ypač oficialiai neapskaitomo, vartojimui. Paprastai dėl alkoholio kainų didėjimo mažėja legalaus alkoholio vartojimas, o kainų augimo poveikį oficialiai neapskaitomo alkoholio vartojimui įvertinti sudėtinga.

Oficialiai neapskaitomo alkoholio vartojimo vertinimo metodai skiriami į tiesioginius ir netiesioginius. Tiesioginiai metodai apima reprezentacines šalies gyventojų apklausas, kurių duomenys leidžia matyti alkoholio vartojimo skirtumus tarp skirtingų amžiaus grupių žmonių, tarp vyrų ir moterų. Nors gyventojų apklausos dažnai neatspindi tam tikrų socialinių grupių, pvz. daug alkoholio vartojančių žmonių, įpročių ir yra brangios, jos – vienas iš tiksliausių metodų įvertinti oficialiai neapskaityto alkoholio suvartojimą. Šių apklausų duomenys yra atspirties taškas siekiant netiesioginiais metodais įvertinti, kiek suvartojama oficialiai neapskaityto alkoholio.

Projekto vykdytojas planuoja vykdyti respublikinę kiekybinę reprezentatyvią ne mažiau 1000-čio 15 m. ir vyresnių gyventojų apklausą ir reprezentatyvią 6-ių pasienio bei 2-jų vidurio Lietuvos savivaldybių gyventojų apklausą.

Planuojami rezultatai

Projekto vykdytojas atliks kiekybinę reprezentatyvią Lietuvos gyventojų ir reprezentatyvią 8-nių savivaldybių gyventojų apklausas, parengs apklausų rezultatų analizę, įvertins gyventojų alkoholio vartojimo pokyčius, sietinus su aktyvios alkoholio kainų didinimo politika, ir alkoholinių gėrimų įsigijimo kaimyninėse šalyse mastą.

Atliktos apklausos ir tyrimas suteiks statistinės informacijos ir padės įvertinti akcizų tarifo alkoholiniams gėrimams didinimo politikos poveikį alkoholio vartojimui ir padės netiesioginiais metodais įvertinti, kiek suvartojama oficialiai neapskaityto alkoholio. Parengti apklausų klausimynai ir metodika galės būti naudojami periodiniams atrankiniams statistiniams tyrimams, renkant statistinę informaciją Vyriausybės programoje numatytai alkoholio bendrojo suvartojimo mažinimo planavimo ir įgyvendinimo rezultatų stebėsenai. Tai užtikrins šio tyrimo metu pasiektų rezultatų panaudojimo tęstinumą.

Rengiant apklausų klausimynus ir vertinant jų rezultatus projekto vykdytoją konsultuoja biudžetinės įstaigos „Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras“ ir viešosios įstaigos (NVO) „Psichikos sveikatos perspektyvos“ specialistai.


UAB Sveikatos ekonomikos centras (SEC) - tai sveikatos ekonomikos, politikos ir socialinės apsaugos srityse besispecializuojanti privati įmonė.
SUSISIEKTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram